Клуб специјалних спортова „Бања Лука“ је удружење грађана/спортска организација, која кроз спортске активности окупља дјецу и омладину са посебним потребама, брине о њиховим специфичним потребама, ради на очувању и унапређењу њиховог здравља, социјализацији и бољој интеграцији у све друштвене токове.

Посебан акценат у раду клуба је на омладини, која је завршила процес школовања и на тај начин у највећем броју случајева постала скривени дио нашег друштва. Проблем је у томе што након завршеног школовања не постоји довољан број активности преко којих би били у прилици да се представе својим радом. Велику пажњу поклањамо и популацији са умјереном и тешком менталном ретардацијом са којом у процесу школовања не раде професори физичког васпитања, што сматрамо великом грешком која чини штету њиховом здрављу.

С обзиром да смо непрофитна организација , наш рад и будућност зависе искључиво од хуманости добрих људи великог срца.

Клуб је основан 22.10.2008. године. Од самог почетка рада присутан је проблем недостатка новчаних средстава и средстава за рад, због чега клуб престаје са активним дјеловањем.

Дана 25.5.2012. године, Основни суд у Бањој Луци донио је Рјешење којим се одобрава упис промјена лица овлаштених за представљање и заступање. Од тога дана почиње процес ревитализације клуба, чију ћемо свијетлу историју, надамо се, писати заједно.