Предавач/наставник
Социјално-едукативни центар, Бања Лука (Босна и Херцеговина)
2014.
Инструктор за обуку родитеља примјене технике Инфант Масаж (масажа беба) 2014.
Лиценцирани инструктор пливања по методи "Халивик" 2013.
Физиотерапеут
Клуб специјалних спортова Бања Лука. Организација и реализација зимских кампова за дјецу и омладину ометену у интелектуалном развоју. Превенција и санирање спортских повреда.
2013.
Координатор организације обуке о употреби Тера Бенд реквизита 2012.
Асистент на практичној настави
УГ "Додиром до здравља", Београд (Србија)
2012.
Практичар и асистент едукатора МФР
УГ "Додиром до здравља" Београд (Србија)
2011.
Кинезио тејпинг практичар 2011.
Физиотерапеут
ЈУ Центар "Заштити ме" Бања Лука (Босна и Херцеговина)
Индивидуалан рад са дјецом са тешкоћама у развоју
Физиотерапеутска процјена.
2001.
Физиотерапеут
Завод за физикалну медицину и рехабилитацију "Др Мирослав Зотовић"
Бања Лука (Босна и Херцеговина). Физиотерапеутски третмани, Процјена и третман кинезитерапија, електротерапија, балнеотерапија, механотерапија, термотерапија.
1998.
Физиотерапеут
Женски рукометни клуб Младост, Бања Лука (Босна и Херцеговина)
Превенција и санирање повреда, масажа.
Физиотерапеутски третмани.
1998.
Лични физиотерапеут
Индивидуални физиотерапеутски третмани и медицинска масажа.
Обука активности свакодневног живота (пацијента, чланова породице) и трансфера.
1998.