Клуб специјалних спортова “Бања Лука” крајем 2016. године започео је пројекат санације затворене подручне школе “Доситеј Обрадовић” Кнежево, заселак Мишићи. Школски објекат је био у доста лошем стању, али смо уз помоћ донатора и великим трудом и залагањем, сопственим снагама дошли до објекта условног за реализацију програмских активности клуба (љетних и зимских спортских кампова, припрема…)

галерија фотографија