Планински дом “Кнежево 1090” налази  се у Кнежеву (Голо Брдо) на надморској висини од 1090 метара. Објекат је до 2015. године функционисао као подручна школа “Браћа Мишић” али је због малог броја ђака морао бити затворен.

Крајем 2016. године добијамо уговор о кориштељу објекта и поћчињемо са његовом санацијом и адаптацијом. Планински дом се користи за реализацију љетних и зимских спортских кампова, припреме спортиста и излете у природи. Сви који имају жељу да нас посјете радо ћемо их угостити!

галерија фотографија