Захваљујући донацији Општине Кнежево и начелника Горана Боројевића завршили смо већину послова у купатилу. Купили смо потребне санитарије и прикључке да се умиваоник стави у функцију. Очекујемо испоруку новог прозора и тиме ћемо завршити са већим радовима у овој просторији Планинског дома КСС Бања Лука.