На ред за сређивање у Планинском дому КСС “Бања Лука” дошао је шпајз.

галерија фотографија