Предузеће Грађус д.о.о. Котор Варош донирало је КСС “Бања Лука” сав грађевински материјал потребан за реновирање учионице Планинског дома. Велику захвалност дугујемо власнику предузећа и његовој породици који већ дужи низ година помажу рад слицних удружења и организација. Такође дуги низ година ово предузеће омогућава обављање праксе ученицима са потешкоћама у развоју који се школују за занимање зидар-молер.